Tarieven per 1 januari 2021 Basis GGZ

Jeugdzorg, -psychologische/pedagogische zorg aan jeugdigen (tot 18 jaar) en hun ouders - wordt m.i.v. 1 jan. 2015 vergoed door de gemeente waar het kind woont.

Psychologische zorg aan volwassenen (18 jaar en ouder) wordt vergoed door de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten, vanuit het basispakket. Het eigen risico wordt eerst aangesproken, voordat vergoeding plaatsvindt.
Lees hieronder verder

Wachttijden

De wachttijd voor een intake/advies gesprek is 2, max. 3 weken; Daarna is de wachttijd voor (vervolg )behandeling meestal 2 weken.
Na het intakegesprek kunt u binnen een week besluiten of u door wilt gaan; de start van de behandeling zal dan binnen 2 weken plaatsvinden
Mocht de wachttijd voor een intake langer zijn dan aangegeven op de website, dan zal in overleg met cliënt en evt. huisarts worden gekeken of doorverwijzing naar een andere GGZ instelling wenselijk is.

Hulp bij Crisis

Als er sprake is van een crisissituatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de praktijk. Op de praktijk-voicemail wordt een telefoonnummer vermeld dat u kunt bellen in geval van spoed. In de avonden en in de weekends kunt u met de huisartsenpost contact opnemen.

Tarieven per 1 januari 2021 Basis GGZJeugdzorg, -psychologische/pedagogische zorg  aan jeugdigen (tot 18 jaar) en hun ouders - wordt m.i.v. 1  jan. 2015 vergoed door de gemeente waar het kind woont.

Psychologische zorg aan volwassenen (18 jaar en ouder) wordt vergoed door de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten, vanuit het basispakket. Het eigen risico wordt eerst aangesproken, voordat vergoeding plaatsvindt.

Er zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor jeugdzorg is een contract afgesloten met de gemeenten Gooi- en Vechtstreek, Utrecht Stad en Utrecht Zuid-Oost. Een verwijzing door een (huis)arts is noodzakelijk om de zorg vergoed te krijgen,  zowel voor de gemeenten als voor de zorgverzekering. Vergoeding door de zorgverzekeraar vindt slechts plaats als de huisarts heeft geconstateerd dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM V stoornis.

Contractueel  ( en vlg. het NZA) zijn de volgende “zorgproducten”” mogelijk:
Kort Traject: ca. 5 consulten  
Middellang Traject: ca. 8 consulten    
Intensief Traject: ca. 12 consulten  
Chronisch: ca. 11 consulten per jaar  
Onvolledig behandeltraject  

Een consult duurt 45 minuten, een e-mail consult: 15 tot max. 30 minuten, telefonisch consult: max. 15 minuten. Een afspraak afzeggen kan tot 24 uur van te voren; indien dit binnen die 24 uur gebeurt wordt de afspraak in rekening gebracht.

Voor schriftelijke verslaglegging worden extra uren (max. 3 uur) in rekening gebracht.

SUPERVISIE:  100,- euro per uur, individueel. Bij twee of meer supervisanten is dit € 80,-  per supervisant. Supervisie is mogelijk individueel, in tweetallen, of in groepen van maximaal 4 personen, voor de volgende opleidingen/aantekeningen: N.I.P. diagnostiek, N.V.O. diagnostiek, N.V.O. orthopedagoog generalist, N.I.P. kinder- en jeugd, opleiding tot g.z. psycholoog.

(Gast)docentschap:  120,- euro per uur (dit is inclusief voorbereidingstijd).

Teambegeleiding scholen:  150,- euro per uur.