Hypnose / Hypnotherapie en biofeedback 

Behandeling met Hypnose/Hypnotherapie, EMDR of biofeedback wordt (geïntegreerd) aangeboden bij de behandeling van: angst- en stressklachten, aandachtsproblemen, concentratiestoornissen en slaapproblemen. Hypnose is altijd een onderdeel van een behandeling.

1

Hypnose/Hypnotherapie

Alle Hypnose is uiteindelijk Zelfhypnose, de client blijft de regie houden.
Hypnose doet juist een groot beroep op de autonomie van de client.
Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en het herstellend vermogen, d.m.v. die inzichten die vanuit
het onbewuste en het onderbewustzijn ontstaan.
Hypnose is zowel voor kinderen als voor volwassenen geschikt.
Hypnose is altijd een onderdeel van een behandeling.

2

Hypnose:

Hypnose is beslist niet te verwarren met de (schadelijke) entertainment “”hypnose””, waarbij de client
in trance wordt gebracht en vervolgens wordt gestuurd door de “hypnotiseur”” om bepaald gedrag te
laten zien.

Henriët van Houten heeft de Hypnose-basisopleiding en daarnaast aanvullende modules bij het VHYP
gevolgd; (eind april 2021 afgerond).

De Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging (VHYP) heeft als doel de studie, beoefening en ontwikkeling
van wetenschappelijke hypnose te bevorderen.

3

Biofeedback:

Biofeedback: is feedback (informatieterugkoppeling) krijgen over lichaamssignalen, zoals hartslag, huidgeleiding, spierspanning en ademhaling. Er wordt gewerkt met HRV apparatuur (hart ritme variabiliteit).
M.b.v. ontspanningsoefeningen en een goede ademhalingstechniek, wordt de hartslag regelmatig . Daarmee wordt geleerd adequater te handelen in stressvolle situaties.
De leerprincipes zijn volgens het principe van de operante conditionering: bij juiste (gewenste) reactie volgt een beloning; de opzet is om te komen tot interne zelfregulatie.

4

EMDR 

EMDR (Eye Movement Desentization Reprocessing) is een erkende methode bij de behandeling
van Trauma gerelateerde klachten.

EMDR wordt nooit als aparte methode gehanteerd, altijd geïntegreerd in een behandeling.

Emotiegerichte schematherapie

Emotiegerichte Schematherapie is een belangrijke behandelmethode om inzicht te krijgen in en
meer greep te krijgen op het omgaan met de vier belangrijkste (als negatief ervaren) emoties, te weten:
Woede. Angst, Verdriet en Seksuele emoties.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn eveneens Cognitieve (Gedrags) Therapie en ACT (Acceptance and
Commitment Therapy) ..

1

 Verhalen die we Leven

De methode “” Verhalen die we Leven”” is een methode uit de narratieve psychologie,
(oorspronkelijk bedoeld als groepstherapie) , waarbij in ca. 8 bijeenkomsten het levensverhaal wordt
beschreven aan de hand van vragen die (in elke bijeenkomst) een apart onderdeel van het leven
behandelen.
Deze methode wordt individueel toegepast en dient als autobiografische reflectie; hij is ontwikkeld
door Ernst Bohlmeijer


2

3

GRAFISCHE DOSSIER ANALYSE

De “Grafische Dossier Analyse “” ofwel kort aangeduid als “”het GDA “” is een beeldende methode
waarbij de levenslijn, levensloop, belangrijke personen en belangrijke gebeurtenissen grafisch in
beeld worden gebracht.
Hierdoor worden problemen veel meer zichtbaar, hetgeen tot inzicht leidt waarom bepaalde
gebeurtenissen juist op dat moment, hebben bijgedragen aan latere (innerlijke) conflicten en/of
problematisch gedrag.

Het GDA kan zowel bij kinderen als bij volwassenen worden gebruikt. Deze methode is ontwikkeld
door Martine Delfos.

4